• 690 806 800
 • info@elglobusirisat.com

Ludoteca

Que es una Ludoteca?

El joc i la joguina incideixen en la creació de vivències relacionals i comunicatives, i faciliten el creixement de la personalitat dins d’un marc social, potenciant la convivència en la igualtat, la interculturalitat, i la coeducació. En definitiva, el joc és una experiència vital de la persona carregada de comunicació i interacció amb els altres, amb els objectes i amb l’espai. El joc es converteix en una activitat fonamental per al desenvolupament de la persona. Però perquè això sigui possible és necessari assegurar unes determinades condicions: espais adequats i segurs, materials lúdics i joguines amb qualitat pedagògica, temps suficient i companyia amb qui compartir el joc i la diversió.

Tarifes de la ludoteca.

Servei de ludoteca esporàdic:

 • Infants a partir de 4 Anys 
  • 1 Hora – 4€
  • Tota la tarda – 6€
 • Infants menors de 4 Anys (sempre hauràn d’estar acompanyats d’un adult major d’edat)
  • 1 Hora – 2€
  • Tota la tarda 3€

Servei de ludoteca en abonaments:

Els bonos de díes et permetrán deixar a l’infant durant tota la tarda els díes que duri el abonament.

 • Infants majors de 4 anys
  • Abonament de 5 díes: 25€ 
  • Abonament de 10 díes : 50€
 • Infants menors de 4 anys (sempre hauràn d’estar acompanyats d’un adult major d’edat)
  • Abonament de 10 díes: 15€ 

Fes-te soci de la ludoteca:

Si ets assidu de la ludoteca, i necessites portar al teu infant certs dies de la setmana, fes-te soci/a de la ludoteca. Et farem una qüota reduïda, en la qual es cobrará mensualment.

 • Quotes de Soci per a majors de 4 anys:
  • 1 día a la setmana – 20€
  • 2 díes a la setmana – 40€
  • 3 díes a la setmana – 60€
  • 4 díes a la setmana – 75€
  • 5 díes a la setmana – 90€
 • Quotes de Soci per a menors de 4 anys:
  • 1 día a la setmana – 7€
  • 2 díes a la setmana – 13€
  • 3 díes a la setmana – 19€
  • 4 díes a la setmana – 25€
  • 5 díes a la setmana – 30€

 

Espai segur i de confiança per als teus nens!

A la Ludoteca el globus irisat, tenim molt de cura de la seguretat del teu infant.

Per això hem dotat el local amb els millors sitemes de seguretat per a que el teu infant no prengui mai mal.